Welcome to E.A.S.T. Institute

Image
Administratief adres,

Graanstraat 22, Hamont, België

Openingsuren

Kantooruren CET

BP-23-05-13 Master Class Sjamanisme - BE - Houthalen

BP-23-05-13 Master Class Sjamanisme - BE - Houthalen

Deze tweedaagse Master Class (MC), begin van een traject, staat open voor iedereen die een oprechte bezorgdheid draagt voor de medemens en de planeet en actief iets wil doen met die bezorgdheid.  De MC  biedt daarom inzicht, technieken en instrumenten om jouw diepere bezorgdheid actief gestalte te kunnen geven, zowel individueel als in groep. 

 

Waarom een Master Class?

In 1996 zei mijn leraar, de Hongaarse sjamaan Jóska Soós de Sóvar, dat we als wereld en mensheid niet meer terug konden.  We hadden een grens overschreden en het ingezette traject zou zijn gevolgen tonen. 

Hij gaf mij toen de opdracht de leer te bewaren en te verspreiden.  “Het sjamanisme past zich aan alle omstandigheden aan en de sjamaan is altijd een baken en toevlucht voor de mensen.”  Dat was Jóska’s visie en opdracht.

Foto 1 :  Jóska Soós en Jef Crab, Deurne 1994

Sinds 1996 heb ik de sjamanistische  principes en leerstellingen onderzocht, ervaren, beoefend en in praktijk gebracht. Beelden, structuren en modellen voor de nieuwe tijd, voor een ethisch-ecologische samenleving en mondiaal humanisme, ontvouwden in mijn geest, werden ontworpen, getest en, indien goed bevonden, verspreid.  Nieuwe modellen voor landbouw, natuurbeheer, geneeskunde, onderwijs, streekontwikkeling, directe democratie en participatieve budgettering van overheidsgelden zagen het levenslicht…

Op elk continent, uitgezonderd Australië, bevindt zich nu een school, ashram of organisatie die in haar omgeving werkzaamheid ontplooit consistent met de Drie Cirkels en mondiaal humanisme.
In deze fase van mijn leven wil ik, in de vorm van opeenvolgende seminars – de Master Class ­– de opgedane kennis doorgeven aan diegenen die zich hiertoe geroepen voelen.

Wat valt er dan nu nog te doen?

Wat de voorbije COVID periode ons zeker duidelijk gemaakt heeft, is dat er veel misinformatie rondgaat in deze wereld.  Dat niet alleen over COVID.  De misinformatie is evenzeer inzake ons leven en samenleven, inzake ons wereldbeeld, religie, spiritualiteit of ons mens-zijn.  Voor wie objectief wil kijken wordt het dan al snel duidelijk dat ons al sinds onze kindsheid leugens worden voorgeschoteld.  Leugens die moeten rechtvaardigen dat we onze gezondheid, de ecosystemen en dus ons eigen voortbestaan in gevaar brengen, en dat het normaal is dat we collectief onze broeders en zusters verdrukken en uitbuiten en andere religies en culturen uitmoorden.
Ons enige verweer hiertegen is de waarheid die we ten allen tijde zullen moeten bewaken, bewaren en in de praktijk brengen.  De waarheid van wie en wat we werkelijk zijn en wat de reden is van ons bestaan op deze planeet. 

Wat ik persoonlijk als een misinformatie heb ervaren - al sinds mijn kindsheid in de katholieke kerk en later in andere religies en culturen – is dat het louter herhalen van eeuwenoude rituelen geen oplossing biedt voor de problemen van de nieuwe tijd.  Hooguit bieden ze een zicht op het wereldbeeld van onze voorouders, waarin ongetwijfeld zeer goede inzichten zijn verweven.  Dit geldt ook voor vele spirituele en sjamanistische stromingen die zich vastklampen aan oude gebruiken uit de eigen of een andere cultuur.   Als dit alles voldoende zou zijn, zouden we ons niet in de huidige situatie bevinden. 

Hoe pakken we dat aan?

Er is dus meer nodig.  Alvast de leugens ontmaskeren, de waarheid weer in het licht brengen en het actief gestalte geven aan die nieuwe informatie uit de geestelijke wereld die ons zal leiden naar een mondiaal humanisme.

Foto 2 :  Aarde Heling ritueel – Inwijding Josha Winters,  Limburg 2012

Allen zijn we ook onderhevig aan stille en luide stemmen in en rondom ons.  Welke indicatoren vertellen jou dat je met de juiste ingeving te maken heb? Hoe maak jij dat onderscheid? 

De Aarde zelf spreekt tot ons.  De Natuur spreekt tot ons.  (Mijn eerste, duidelijke ervaringen met de Stem dateren van 1982.  De oorzaak en omstandigheden zijn beschreven in het boek De Witte Kraai.)

Wat is er nodig om die Stem te horen, te luisteren en haar raadgevingen op te volgen? 
Elke bonafide sjamaan in welke cultuur dan ook beschikt over dit vermogen.  Z/hij gebruikt de Stem of dromen voor genezing van personen of vee, of voor problemen binnen de stam of samenleving.

Het doel van deze eerste MC bijeenkomst is dan ook om te leren aankoppelen bij de Krachten die van invloed zijn op de nieuwe tijd. Zo bepalen we zelf welke de stappen zijn die we verder willen nemen in het gestalte geven aan het traject van de Master Class Sjamanisme. Aan het einde van deze tweedaagse beschikken we samen over een plan en werkschema daartoe.

Begrijp dus goed dat deze MC niet te vergelijken is met de doorsnee klankavonden of meerdaagse seminars waar de deelnemers op vrijblijvende, meestal passieve, wijze inzicht verwerven in een vooraf bepaald onderwerp. 

De Master Class is een ontmoeting met gelijkgestemden, geroepenen, waarin je zelf actief dient deel te nemen.  Je vragen, boodschappen en schenkingen zijn belangrijk voor de groep en jouw bioregio met zijn samenleving – jouw stam en jouw gebied – en toont je om vanuit die doorstroming inzicht en actie te ontwikkelen.  Zodoende zullen we, elk in zijn eigen bioregio,  invulling geven aan de oorspronkelijke opdracht van het sjamanisme : “Bewaar de Natuur en de Mensheid”.

Het diepere doel van het hele traject MC is lichaam, ziel en geest geschikt te maken als voertuig voor en uitdrukking van de nieuwe tijd. De sjamaan is altijd een voorloper en de verkenner van zijn volk geweest.  Zeker op het gebied van de Geest.  In de loop van het traject zullen we onze innerlijke en uiterlijke houding aanpassen. Door beweging, klank, reële acties….    Innerlijke verandering vergt moed.  Het is tijd dat de priester-krijgers weer in de wereld actief worden.

Foto 3 :  Kennisoverdracht en persoonlijke begeleiding

Vandaar dus het bewaren, bewaken en verspreiden van de waarheid.  Niet in een of andere organisatie, maar zoals het sjamanisme het sinds begin der tijden heeft gedaan, van leraar naar leerling in een spontaan en persoonlijk onderhoud en onderricht. De sjamaan IS de kennis.
Dit vraagt aan beide zijden motivatie, inzet en doorzettingsvermogen.  Als dat je niet aanspreekt, hou het dan op klankavonden en seminars.  Dat mag. Je bent als steeds welkom….

Over de begeleider

Jef Crab (Leuven, 1957)  volgde bijna 15 jaren lang de Hongaarse sjamaan Jóska Soós en leeft en werkt al 30 jaren in het Amazonewoud in nauw contact met tribale volkeren. Zijn acties richten zich op elk niveau op Aarde Herstel Programma’s.  Hij was meer dan 10 jaren persoonlijk adviseur van Saamaka Gaama (koning) Aboikoni.   Zie YouTube The Ocean in the Drop  

Ook in Europa, India en Afrika zijn er verbonden organisaties.  Jef is eveneens Taiji leraar, kunstenaar en auteur. 

 

Foto 4 : Ingewijde trom van Jef Crab, beschilderd door Jóska Soós

Praktische informatie

Deelname in de kosten voor deze MC  bedraagt € 250.

We vragen je aan te melden, via deze website of ook

telefonisch bij Freddy Jans +32 485 97 41 10.  

 

Hierna ontvang je verdere praktische informatie voor inschrijving en deelname

   

 

Event Information

Event Date 13-05-2023 10:00
Event End Date 14-05-2023 20:00
Registered 0
Individual Price 250€
Location Houthalen