east-logo

de kerngedachte

 

Authenticiteit is ons geboorterecht. Authenticiteit en spontane bewegingen leiden naar een leven van vervulling [Jef Crab]

 

“… het menselijke potentieel is hetzelfde in iedereen, in professor of arbeider, in kunstenaar of ambachtsman, in stadsbewoner of boer, in mysticus of atheïst. Het menselijke potentieel is hetzelfde in iedereen...” [naar Akira Tatsumura]

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar