east-logo

de basis

De E.A.S.T. methode laat toe om zowel in ons zelf als met de omgeving die verbondenheid te herstellen of versterken.


LEVEN VANUIT HART EN ZIEL [INTRO]
toestand van diepe verbondenheid: iedereen kan het leren

LEVENSVRAGEN [LEZING]
een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de EAST-gedachte

RUIMTE MAKEN VOOR JEZELF [2 DAAGS SEMINAR]
een seminar dat je leven positief zal veranderen ...

ENRBI [ENERGIE EN RELAXATIE DOOR BEWEGING]
minder stress en spanning door diepere ontspanning en toename van energie

SPIRITUALITEIT - HOE WEET JE HET - HOE MEET JE HET [2 DAAGS SEMINAR]
zonder goede kaart, wegwijzers en meetpunten is de kans op verdwalen groot.

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar