east-logo

Kopie van Van nature zijn we sociaal

Written by  April 29, 2017

Op de ALIVE* school beginnen de leerlingen en begeleiders de dag met een gedichtje:

Samen zijn we slim.
Samen zijn we sterk.
Samen kan er veel.
Samen doen we heel goed werk.

In ALIVE school staat "samen" centraal. Dit in tegenstelling tot de gangbare samenleving.
Daar wordt nadruk gelegd op: volledig ontwikkelen van "eigen" potentie, volgen van de "eigen" droom en "eigen" beweging. Het voortdurend zoeken naar "eigen" brengt druk en afscheiding van het geheel met zich mee. Het werkt competitie en egoïsme in de hand in plaats van het bevorderen van samenwerken en delen.

Al eeuwen was het algemeen geaccepteerde uitgangspunt in de moderne liberaal georiënteerde maatschappij, dat de mens van nature zelfgericht en competitief is. Als onderbouwing hiervoor werden de theorieën van Adams en Hobbes gerbuikt, evenals de onderzoeken van Darwin* waarbij de uitdrukking survival of the fittest werd uitgelegd als overleving van de sterkste. Als dit het geval zou zijn, hadden wij het als menselijke soort zeker afgelegd tegen de sabeltandtijgers en dinosaurussen. Fittest kan echter ook vertaald worden als die levensvorm die zich het meest aan de richting van de evolutie en de levensomstandigheden aanpast.

De visie dat we als mens een sociaal wezen zijn en dat we ons juist vanwege sociaal gedrag hebben ontwikkeld is niet nieuw.

Verschillende onderzoekers hebben dit naar voren gebracht. Begin 20ste eeuw gaf de Rus Peter Kropotkin* al aan dat het door het liberalisme misbruikte ideeëngoed van Darwin niet strookte met de menselijke realiteit. Jef Crab heeft dit ook verwoord in het boek Eeuwige Lente*, in de lezingenreeks Elk kind wil leren elk kind wil groeien* en het essay: Pleidooi voor verbondenheid* dat is opgenomen in het boek van Walter Lotens: Engagement met of zonder God*. Ook in onze blogartikelen over verbondenheid is dit vaker ter sprake geweest. Recent is het boek de Super Samenwerker* verschenen van Dirk Van Duppen en Johan Hoebekke. Deze onderzoekers hebben op basis van neurobiologisch onderzoek geconcludeerd dat sociaal gedrag onze menselijke natuur moet zijn en dat we alleen door dat gedrag verder ontwikkelen als mens.

Onderzoek in de Scandinavische* landen toont aan dat een benadering waarbij de sociale noden van mensen prevaleren boven puur economische belangen, resulteert in gelukkigere mensen met meer gemeenschapszin. Als bijverschijnsel is er een hogere productiviteit, grotere creativiteit en nauwelijks stress gerelateerde ziekten.

Al deze bevindingen ontkrachten het idee dat we als mens van nature egoïstisch en competitief zijn. Als dit niet onze natuur is, wordt het direct begrijpelijk waarom een houding van afgescheidenheid druk en stress veroorzaakt. Hormonaal brengt competitie en stress ons in een vecht, vlucht of vries toestand. Dit ondermijnt de ontwikkeling van de menselijke hersendelen en stimuleert ons reptielenbrein.
Een gevoel van veiligheid, ontspanning, liefdevol contact, gaat gepaard met hormoonproductie die voor de verdere ontwikkeling van onze menselijkheid zorgt.

Als individu zijn we onderdeel van de mensheid zoals een cel onderdeel is van ons lichaam. Als soort hebben we net als elk ander element in de natuur een functie binnen ecosysteem aarde. Ieder van ons voert een stukje uit van de functie van het wezen mens. Binnen het geheel Mens functioneert ieder van ons net als een cel in ons lichaam. Hoe beter elke cel in harmonie is met al de andere cellen, hoe beter het zijn stuk binnen het geheel uitvoert, hoe gezonder het gehele lichaam.
Echter, als elk van de cellen zijn "eigen" volle potentieel zou moeten nastreven, zou elke cel tot een totaal lichaam moeten uitgroeien. Dit zou resulteren in verwoesting van het oorspronkelijk lichaam (zoals gebeurd bij kanker).

Misschien is het beter om "eigen" van potentieel, levensdroom en beweging op te vatten als eigen verantwoordelijkheid binnen het geheel, binnen de samenwerking.
Het zou ons terug brengen naar wat we zijn als mens: een sociaal wezen.

Het gedichtje van de kinderen van ALIVE school zou dan de norm zijn.

Samen zijn we slim
Samen zijn we sterk
Samen kan er veel
Samen doen we heel goed werk.

Het team van E.A.S.T. Institute vzw. wenst je een liefdevol samen zijn met je dierbaren.

links naar verwijzingen in dit artikel

ALIVE school
Darwin
Peter Kropotkin
Eeuwige Lente
Elk kind wil leren elk kind wil groeien
Pleidooi voor verbondenheid
Engagement met of zonder God
Super Samenwerker
Onderzoek in de Scandinavische landen

Read 675 times
Rate this item
(0 votes)
east

posted by:

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline