east-logo

Kopie van Het belang van verbondenheid

Written by  April 29, 2017

De E.A.S.T. methode en onze menselijke ontwikkeling

Lange tijd is gedacht dat onze verre voorouders een stelletje wilden waren. Ze zouden zeer agressief  zijn en, te pas en te onpas, elkaar de schedel in slaan. Vrouwen zouden ze aan hun haren hebben meegesleurd om ze dan ergens te misbruiken. Recent onderzoek op verschillende gebieden ondersteunen deze gedachten echter niet.

 

Paleontologisch (oudheidkundig) onderzoek naar de Neanderthaler wijst uit dat er een zeer sterke sociale zorg was in hun gemeenschappen. Er werd voor gehandicapten, zieken en gewonden gezorgd en ze beschermden elkaar. Hoe zouden ze anders hebben kunnen overleven tussen al de grote roofdieren die nog bestonden in hun tijd?

Ook hedendaags neurologisch onderzoek toont aan dat de nieuwe hersenschors en voorhoofdkwabben, of populair gezegd de menselijke hersenen, zich enkel ontwikkelden vanwege een veilige omgeving met voornamelijk warme menselijke contacten. In een agressieve omgeving wordt juist ons survival-  of dinosauriĆ«rbrein gestimuleerd.  

Hieruit mogen we met grote waarschijnlijkheid afleiden dat onze evolutie tot de mens die we vandaag zijn, voornamelijk, misschien uitsluitend, kon plaatsvinden vanwege het ervaren van verbondenheid, veiligheid en groepsbesef.

 

In onze huidige maatschappij, we weten niet precies wanneer deze verandering is begonnen, is er een steeds grotere nadruk gekomen op individualiteit, competitiedrift en bezitsdrang, met in hun kielzog een toenemend gevoel van afgescheidenheid.

In deze toestand van afgescheidenheid ervaren we de wereld als vijandig, als een wereld waarin we moeten standhouden tegen grote, niet door ons te beheersen, krachten. Het lijkt dan wel of conflicten van alle zijden op ons af komen.  Als we niet weten hoe hier mee om te gaan, dan zullen deze indrukken van onveiligheid de kleine hersenen en het verlengde merg stimuleren, juist die delen in de hersenen die betrokken zijn bij (nog meer) patroonmatig handelen, agressie en overleving. 

Daarentegen zorgt een gevoel van verbondenheid en menselijke warmte voor intelligente reacties, vredevolle conflictoplossing en groei voor alle betrokkenen. 

Eerst en vooral biedt de E.A.S.T. methode instrumenten om te herkennen wanneer we niet meer verbonden zijn, alsook technieken om weer in deze activerende toestand te komen. Eveneens helpt zij ons tijdens conflicten intelligente keuzen te maken en helend te handelen.  Dit zowel voor ons zelf als voor alle betrokkenen.

Daarbij aansluitend stelt zij de beoefenaars in staat om te ervaren wat hun meest optimale vorm of toestand is, op persoonlijk en menselijk gebied.  Dat noemen we het herkennen van de levensdroom. 

Dit alles zijn echter niet louter woorden, maar kan door iedereen worden ervaren.  

De E.A.S.T. methode maakt het mogelijk op elk moment te kiezen om te verbinden waardoor we ons werkelijke potentieel, onze talenten aan de gemeenschap kunnen schenken.  We schakelen ons dan weer in de lijn van evolutie in en ondersteunen die menselijke ontwikkeling die onze voorouders miljoenen jaren lang hebben gevolgd.

 

Dus, niets voor niets draagt het E.A.S.T. Instituut het credo: Herstel de verbondenheid, hoog in haar banier. 

[door Natascha Neus]

Read 990 times
Rate this item
(0 votes)
EAST team

posted by:

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline