east-logo

EAST team

EAST team
EAST team Written by April 29, 2017

Energiebeheer als eerste stap naar blijvende oplossingen!

“I felt the need to create a unique training program for all who are looking for methods to keep (or even increase) the level of energy even at the end of a tough working day.

EAST team Written by April 29, 2017

Onze attitude bepaalt ons leven

Het seminar Ruimte maken voor je zelf is een van de basiscomponenten voor de overdracht van de E.A.S.T. methode. In deze training leren we ons eigen energieniveau beheren. Ieder van ons heeft momenten waarbij we voelen dat we niet goed in ons vel zijn, of te wel te weinig energie hebben.

EAST team Written by April 29, 2017

De herbronningsreis naar het betoverende Saksische woud

Het Neanderthaler Museum in Metmann stond als eerste op het programma. In het museum is op indrukwekkende wijze de menselijke ontwikkeling weergegeven, beginnend bij de eerste humanoïden die uit de bomen kwamen. Een groot deel van de tentoonstelling gaat uiteraard over de Neanderthalers. De zorg voor leden van de gemeenschap, grote vaardigheid in het vervaardigen van werktuigen en rituelen die een voorouder cultuur en contact met natuurkrachten verraden, zijn in de tentoonstelling goed belicht. Maar ook de verdere ontwikkelingen die we als mens hebben doorlopen werden op kernachtige wijze weergegeven. Het vormde een gedegen kader voor de verdere reis naar binnen.

EAST team Written by April 29, 2017

In maart 2015 staat de volgende herbronningsreis gepland

De reis voert de deelnemers naar het binnenland van Suriname waar diep kennis gemaakt kan worden met het Amazonewoud en met een  in stamverband levende primaire gemeenschap.

EAST team Written by April 29, 2017

Het zal je al wel eens overkomen zijn. Je doet de vaat, of een andere bezigheid die niet meteen je volle aandacht opeist, en een stille stem ergens in je hoofd vraagt je: "Is dit nu alles wat je in je leven gaat doen?"

EEN UITSTEKENDE GELEGENHEID OM KENNIS TE MAKEN MET DE EAST-GEDACHTE!

Of je hebt misschien vragen over hoe het nu precies zit met kinderen hun vrijheid laten, of ze toch maar in “het systeem” laten meedraaien. Ja, hoe zit dat nu precies met opvoeding? Of sommigen vragen zich misschien af of er wel zoiets bestaat als een tweelingziel? En zo ja, hoe ontmoet je die? Of, is sterven echt het einde? Wat gebeurt dan precies? Tijdens deze avonden begeleiden E.A.S.T. docenten een dialoog rond deze en gelijkaardige vragen van de aanwezigen. Dit telkens vanuit hun persoonlijke levenservaring en met de E.A.S.T. methode als fundament.

 Jef Crab en Natascha Neus zullen uw persoonlijke vragen beantwoorden. 

Iedereen die geïnteresseerd is mag deelnemen (en dus ook zijn/haar persoonlijke vragen stellen).

https://www.east-institute.org/nl/agenda

Toegang: € 10,00 per persoon.

 

EAST team Written by April 29, 2017

Vakantie! De tijd om er eindelijk tussenuit te gaan. Tijd om te ontspannen en de batterijen weer op te laden… Daar kijken we allen naar uit!

We weten allen dat energieopname nauw verbonden is met ontspanning.  Helaas is enkel van locatie veranderen, dus op vakantie gaan, niet altijd gelijk aan ontspanning.  Niet zelden kom je daarna nog vermoeider thuis.  Neen, ondertussen weten we wel dat we enkel opnieuw opladen als er aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Trouwens, niemand van ons neemt energie op. Dat doen je cellen… Cruciaal voor het opnemen van energie is de juiste beweging! Waarschijnlijk beweeg je wel wat meer, zeker gevarieerder, tijdens je vakantie, maar ook enkel bewegen is niet voldoende.

EAST team Written by April 29, 2017

E.A.S.T. staat voor Energetic Awareness, Sensitivity and Transformation.

De E.A.S.T. methode laat toe om zowel in ons zelf als met de omgeving de verbondenheid te herstellen of te versterken. Iedereen herkent het. Wanneer onze energie laag is, als we moe zijn en ons leeg en futloos voelen, is het moeilijk om prettig of adequaat te reageren op wat er uit de omgeving op ons afkomt. Ongemerkt zijn we in een toestand van energieverlies gekomen.

EAST team Written by April 29, 2017

Wie vandaag gaat solliciteren of wil promoveren in zijn bedrijf, legt naast diploma's en bewijs van zijn beroepsvaardigheden best ook wat getuigenis neer over persoonlijke emotionele, sociale en intellectuele vaardigheden. Meer en meer bedrijven eisen immers sociale en communicatieve vaardigheden van hun werknemers. Dat leer je echter niet op de schoolbanken. E.A.S.T. Institute biedt jou de kans dit certificaat te behalen. Want, net zoals je ooit je technische vaardigheden aanleerde, kan je softskills aanleren. Maar, laat je niet verleiden om dit in enkele uurtjes te gaan doen. Zeg zelf: er bestaan toch geen toverwoorden om je attitude te veranderen? Net zoals voor hard skills vergt het ontwikkelen van soft skills correcte informatie, oefengelegenheid en goede begeleiding. Dat vergt de nodige leertijd! 

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline