east-logo

Van bed naar baas en terug

dreamstime s 16301469


OVER COMMUNICATIE EN SAMENWERKING, ZOWEL HORIZONTAAL ALS VERTICAAL

Zowel zorgverleners als leidinggevenden in de sector kiezen ervoor anderen te helpen en bij te staan in hun moeilijke momenten. De realiteit van de werkvloer met zijn tegenstelling tussen officiële en officieuze opdrachten kan de motivatie tot zorgzaam hulpverlenen danig aantasten. Wat op papier staat en wat voor de overheid geldig is, is in de realiteit niet altijd haalbaar. Dat vereist vaak creativiteit en improviseren, maar creëert daardoor ook werkdruk en spanning tussen personeel en leidinggevenden.


NIET ZELDEN WORDT OVERGESCHAKELD NAAR "AUTOMATISCHE PILOOT"
En dan gebeurt het wel eens dat we vergeten dat we als team eenzelfde doel nastreven, met name het welzijn van de patiënt of bewoner. De verbondenheid in het team brokkelt af en dat drukt zich uit als versnipperde aandacht. Taken worden niet meer naar behoren vervuld…
Niet zelden wordt er dan overgeschakeld naar de "automatische piloot". Men is wel aanwezig op de werkvloer, maar die zo noodzakelijke diepere aandacht – de aandacht voor elkaar – ontbreekt. En dan kan je praten zoveel je wil…

GEBREK AAN VERBONDENHEID LEIDT VOOR IEDEREEN NAAR ENERGIEVERLIES. 
Dat is niet alleen in de zorgsector zo. Daarom ontwikkelde E.A.S.T. Institute in de voorbije decennia een praktisch toepasbare methode die verbondenheid herstelt en versterkt. 
Verbondenheid is echter niet louter een woord, maar een toestand die innerlijk zelf kan worden gecreëerd en op anderen kan worden overgedragen. Het belangrijkste kenmerk van deze toestand is dat deze energieverhogend werkt en je comfortzone sterk vergroot. En als jij meer energie hebt, dan wordt het makkelijker om goed te communiceren en samen te werken. En daar begint je team…en je goede communicatie.

DAT IS PRECIES HETZELFDE ALS IN DE SPORTWERELD! 
In een team dat goed samenhangt, functioneert elk individu op een zekere "flow". Je wordt als het ware gedragen en bent proactief aanwezig. Die "flow" die energetische stroom, daar gaat het om. Een keten is zo sterk als haar zwakste schakel. De E.A.S.T. technieken versterken die zwakke schakels en je hele team wordt sterker. Zolang de sleutelfiguren in het team de E.A.S.T. principes toepassen leidt dit naar betrokken en proactieve medewerkers. Het plaatst mensen in hun kracht! En dat is wat je wil… toch?

TOT SLOT: ELKE ZORGVERLENER IS IN STAAT HELEND AANWEZIG TE ZIJN
Het is je helende aanwezigheid die verlichting brengt voor diegene die je verzorgt. Je uitstraling, je attitude, zijn het fundament hiervoor. Deze dingen weet je. Zo nodig kan een woord of een aanraking dit versterken. Praten en aanraken ga je sowieso doen, dus dat helpt… Helend aanwezig zijn kan je beschouwen als aanvulling van je beroepsvaardigheden. Bij E.A.S.T. gaat het immers om communicatie, om omgaan met mensen, om groei of genezing.

programma en inhoud

Dit traject kan als een vervolg op Zorgen voor jezelf (link) worden beschouwd.
Waar bij Zorgen voor jezelf de nadruk primair ligt op eigen energiebeheer, worden in dit traject vooral technieken doorgegeven die de communicatie binnen een team verbeteren. 
Het traject bestaat uit 30 uren met een looptijd van 3 maanden. Hierin zijn minimaal 1x 2 opeenvolgende dagen en 2 dagdelen (4 uur) opgenomen. Daarnaast zijn er 4 terugkommomenten van 1,5 uur.

IN DIT TRAJECT LEER JE :

  • verbondenheid als krachtbron voor de eigen energie
  • sta in je kracht
  • creativiteit en proactieve aanwezigheid zijn een houding, geen toeval
  • de principes van helende aanwezigheid
  • zelf groeien / sterker worden door het ondersteunen van je team

Je kan ook individueel bij E.A.S.T. Institute cursussen volgen met eenzelfde trajectinhoud. Begin hiervoor bij Persoonlijkle Vorming: De basis

praktisch

INDIEN U INTERESSE HEEFT voor de training van personeel, dan kan u ons direct bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of telefonisch  Annie Hermans op 011/ 80 35 75.

GRAAG BESPREKEN WIJ DAN VERDER MET U HOE HET TRAJECT ER UITZIET en wat de kosten kunnen zijn. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemers en uw beschikbaar budget. Als richtprijs voor het traject mag u rekenen op € 1.125,- ex. btw per deelnemer accomodatie en consumptie niet inbegrepen

NOG NIET HELEMAAL TEVREDEN MET BOVENSTAANDE INFORMATIE? Geef ons gerust een seintje en graag stellen wij een pakket samen naar maat van uw organisatie en dat aan uw wensen volledig tegemoet komt. Een informatief gesprek is kosteloos en vrijblijvend!

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline