east-logo

leven vanuit hart en ziel

Iedereen herinnert zich wel situaties of momenten waarop er een sterk gevoel van verbondenheid aanwezig is, warme  momenten waarop samenleven van zelf lijkt te gaan, momenten waarop alles stroomt en vreugde, geluk en vervulling heel normaal zijn. Er is een "flow", het stroomt, zeggen we dan. We zijn creatief, betrokken en aanwezig vanuit ons hele wezen.

Ook als we in de natuur zijn of op vakantie kunnen we deze fijne toestand ervaren. Iets is er dan anders in de onderlinge communicatie, we ervaren leven als een feest. Er is "iets" meer… Dat zijn momenten waarop we het gevoel kunnen krijgen dat we vanuit een diepere laag van ons zelf aanwezig zijn. We voelen ons dan intens verbonden met alles en diep ontspannen. We nemen alles intenser waar. We leven! We leven vanuit hart en ziel.


herstellen van de verbondenheid

Het lijkt echter of we geen vat hebben op dat gevoel, zulke situaties overkomen ons eerder dan dat we ze zelf bewust creëren. Zou het niet fantastisch zijn te weten wat er op dat moment anders is, wat dat verbonden gevoel veroorzaakt zodat we wel bewust voor deze toestand kunnen kiezen ?

bewust kunnen kiezen

De E.A.S.T. methode laat toe om zowel in ons zelf als met de omgeving die verbondenheid te herstellen of  te versterken. Dat is kiezen om "in de flow" te zijn. Voor E.A.S.T. begint het allemaal met kennis over ons energieniveau en de juiste technieken om onze vitale en creatieve energie te beheren.

We herkennen het immers allemaal. Wanneer onze energie laag is, als we moe zijn en ons leeg voelen, is het moeilijk om prettig of adequaat te reageren op wat er uit de omgeving op ons afkomt. We zijn in die situatie terechtgekomen omdat we niet tijdig hadden opgemerkt dat we energie aan het verliezen waren. Een adequate methode om ons energieniveau te herstellen, wordt alvast niet op de schoolbanken aangeleerd en ontbreekt dus helaas meestal.

toestand van diepe verbondenheid: iedereen kan het leren

Iedereen kan leren hoe deze toestand van diepe verbondenheid, het in de flow zijn, zelf te creëren. Want verbondenheid is niet louter een woord, het is een zeer specifieke toestand die we zelf in de hand hebben. Tijdens de basiscursussen van E.A.S.T Institute wordt elke deelnemer in 2 dagen hiernaar begeleid, op zodanige wijze dat ieder dat voor zich zelf kan herhalen. Vanaf dat moment beschikt men over de instrumenten om op elk moment vanuit Hart en Ziel aanwezig te zijn. Natuurlijk: mits toepassing van de aangeleerde methode. De E.A.S.T. methode is immers geen wondermiddel. Jij moet er nog steeds zelf voor kiezen.

INDIVIDUEeL je ENERGIENIVEAU BEHEREN
en gewaarzijn gebruiken om verbondenheid te herstellen

De E.A.S.T. methode leert daarom eerst en vooral ons individuele energieniveau te beheren, evenals hoe ons gewaarzijn te gebruiken om verbondenheid te herstellen. Daardoor kan je:

  • in je zelf opgeslagen spanning herkennen en loslaten, dus je ontspanning vergroten
  • vroegtijdig energieverlagende situaties herkennen en vermijden
  • een energiereserve aanleggen, waardoor je vitaliteit, creativiteit en comfortzone verhogen
  • moeilijke situaties beter voorbereid tegemoet treden
  • conflictsituaties transformeren naar activerende omstandigheden
  • jouw persoonlijke frequentie herkennen en de "flow" aanvoelen
  • vanuit hart en ziel aanwezig zijn

LEVEN VANUIT HART EN ZIEL IS EEN GEBOORTERECHT

Klinkt dit alles als een sprookje? E.A.S.T. Institute is een partnerorganisatie van UNICEF en in Suriname werkzaam in onderwijs en jeugddelinquentie. Internationale bedrijven als Philips Electronics B.V., BHP Billiton en Siemens zijn vragende partijen voor onze trainingen.

MAAR OOK EEN VOORTDURENDE KEUZE

Dus, als dat je zorg zou zijn: wij bij E.A.S.T. staan in elk geval met beide voeten op de grond. Daarom durven we stellen: doe E.A.S.T. met je leven. Leven vanuit Hart en Ziel is je geboorterecht, maar eveneens een voortdurende keuze. Met de juiste instrumenten doe je dat zeker!

“…het menselijke potentieel is hetzelfde in iedereen, in professor of arbeider, in kunstenaar of ambachtsman, in stadsbewoner of boer, in mysticus of atheïst. Het menselijke potentieel is hetzelfde in iedereen...(naar Akira Tatsumura)

  

Enkel mensen hebben een punt bereikt 
waarop zij niet langer weten waarom zij bestaan.

Ze vergaten de verborgen wijsheid van hun lichamen, 
hun zintuigen, hun dromen.

[Lame Deer]

Het aanbod

DE BASIS WORDT GEVORMD DOOR VOLGENDE AANBOD

LEVENSVRAGEN: Deze lezing bied je een uitstekende gelegenheid om een eerste maal kennis te maken met de EAST-gedachte. > lees meer


HET SEMINAR RUIMTE MAKEN VOOR JE ZELF 
legt voor de beginner de basis van de E.A.S.T. methode. Daarom is het een vereiste voor deelname aan de meeste andere E.A.S.T. activiteiten. Na deelname kan je ook aanmelden voor een 10 lessenreeks hierover. Deze lessen staan je toe de geleerde technieken beter te leren toepassen en geven mogelijkheid tot uitwisseling met docenten en andere E.A.S.T.-beoefenaars. > lees meer


Beginners raden wij aan ook de 10 LESSEN ENRBI te volgen Deze eenvoudige bewegingen zorgen niet enkel voor diepe ontspanning en meer vitaliteit, maar laten je ook toe je gevoeligheid voor energetische indrukken verder te ontwikkelen. Met regelmaat worden er ook meerdaagse seminars georganiseerd die je toelaten je beheersing over deze technieken te verdiepen. > lees meer


Het 5 daagse residentiële seminar SPIRITUALITEIT. HOE WEET JE HET? HOE MEET JE HET?  biedt een overzicht en referentiekader voor de ontwikkeling van ons menselijke potentieel door inschakeling in steeds grotere overkoepelende velden. Daarnaast worden voor elke stap indicatoren aangegeven, waarmee je direct je eigen voortgang op dit pad kunt vaststellen. De E.A.S.T. methode biedt in haar verschillende niveaus de beoefenaar de noodzakelijke referenties en technieken om die weg stapsgewijs te bewandelen. > lees meer


INDIEN JE ZELF OVER EEN PUBLIEK BESCHIKT STELLEN WIJ GRAAG EEN DOCENT TER BESCHIKKING
 voor introductie van onze methode en aanbod. Op vraag stellen wij voor bestaande groepen ook een activiteit op maat samen.

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline