east-logo

Begeleidingstraject: Leven op je innerlijk kompas

dreamstime s 202944

Het is je zonder twijfel al wel eens overkomen. Je doet de vaat of een andere gewone taak die niet je volle aandacht opeist, en plots hoor je een stem, in je binnenste of ergens achter in je hoofd, die je vraagt: "Is dit alles wat je gaat doen met je leven?" Je voelt dan heel even dat er inderdaad iets meer moet zijn, maar…

Wat achter ons ligt
en wat voor ons ligt
zijn nietige dingen
vergeleken bij wat in ons ligt.
[Ralph Waldo Emerson]


LEREN LUISTEREN NAAR JE INNERLIJKE STEM

Dit begeleidingstraject helpt deelnemers te luisteren naar die stem en richt zich naar persoonlijke groei en realisatie van het innerlijke potentieel. Elke mens, wordt immers geboren met een uniek potentieel, de levensdroom. Deze droom realiseren en aan de wereld mogen schenken, is de grootste bron van vreugde en vervulling in een mensenleven.
Door blootstelling aan remmende ervaringen, aan angst of agressie – soms al prenataal – verliest men echter de herinnering aan dit specifieke potentieel en raakt men als het ware “de weg” kwijt. Deze zogeheten trauma’s geven na verloop van tijd aanleiding tot imitatiegedrag. We vervallen dan in vastgeroeste reactie- en gedragspatronen die ons steeds verder doen afdwalen.
Gelukkig is er de stem in je binnenste…

DIE STEM IS EEN DEEL VAN ONS INNERLIJK KOMPAS
Als ieder mens inderdaad over een uniek potentieel beschikt, dan moet er een middel zijn om te weten of we ontwikkelen in de richting van dat potentieel. Ons hele lichaam, ons gewaarzijn en onze gevoeligheid zijn de instrumenten die de natuur heeft meegegeven zodat we de weg niet zouden verliezen.
Helaas leren we hierover weinig of niets op de schoolbanken…

DE E.A.S.T. METHODE IS DE RODE DRAAD DOORHEEN DIT TRAJECT
dat tot doel heeft de cursist(e) te begeleiden in het herkennen van de signalen die hem/haar constant gegeven worden. Door toepassing van de methode ontstaat er een referentiekader voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. Praktisch toepasbare technieken om de eigen levensdroom te herkennen maken het mogelijk deze in het dagelijkse leven te integreren.

HOGE VITALITEIT, EEN POSITIEVE LEVENSHOUDING EN LEVENSVREUGDE ZIJN HET RESULTAAT.
Elk mens is blij met iets anders. Ik ben gelukkig als mijn innerlijke kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen en hun lotgevallen, maar alles welwillend bekijkt en elk ding aanvaardt en gebruikt in overeenstemming met zijn waarde. [Marcus Aurelius]

opbouw / Inhoud

HET TRAJECT IS OPGEBOUWD UIT, IN VOLGORDE;
DE BASIS (voorwaarde voor inschrijving voor traject)

  1. Seminar: Ruimte maken voor je zelf (2 dagen) 
  2. 10 lessenreeks eNRBi

Trajectonderdelen

  1. 10 lessen reeks Ruimte maken voor je zelf
  2. Eventueel herhaling van seminar # 1 [extra kosten]
  3. Residentieel seminar: Innerlijke vrijheid
  4. Terugkommomenten in overleg met de regionale trajectbegeleider(s)

Elk onderdeel kan weliswaar onafhankelijk worden gevolgd. Voor het beste resultaat adviseren wij geïnteresseerden echter de aangegeven volgorde te respecteren. Eveneens wordt het aangeraden relevante lezingen en activiteiten buiten deze opbouw te volgen.

praktisch

Het traject kent een looptijd van 12 maanden en gaat door bij een minimum van 10 aanmeldingen.
Aanmelden kan via deze link of per e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

deelnamekosten

Kosten voor het hele traject: € 710,-
Zodra er voldoende inschrijvingen zijn, melden wij u de data van het seminar en krijgt u bericht voor storting van een eerste voorschot van € 240,-
Vier maanden na de eerste activiteit verwachten wij dan een tweede voorschot van € 240,-
Saldo € 230,- acht maanden na aanvang.

U bent pas ingeschreven na ontvangst van het voorschot.

 

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline