east-logo

Begeleidingstraject: Ontspannen ouders, gelukkige kinderen

KIND OP WEG NAAR VOLWASSENHEID

Je kind zien opgroeien tot een gelukkig persoon die zijn plaats vindt in de samenleving is ongetwijfeld de belangrijkste ouderwens. Het begeleiden van je kind op zijn weg naar volwassenheid is één van de mooiste taken van elke ouder.

Bestaat daar echter een soort formule voor? Een handleiding in de vorm van een stappenplan? Kinderen opvoeden in deze moderne tijd wordt immers steeds complexer. Enerzijds is er de grote maatschappelijke druk tot presteren, zowel voor ouders als kinderen, en anderzijds is er de veelheid aan informatie en impulsen, eveneens voor ouders en kinderen, waardoor het maken van keuzes moeilijker wordt. Om het even welk opvoedingsmodel we hanteren, er lijkt steeds iets aan te haperen.


STEEDS MEER “LABELS” VOOR OPGROEIENDE KINDEREN

Daarnaast moeten we vaststellen dat er steeds meer “labels” komen voor opgroeiende kinderen, gaande van leer- tot gedragsstoornissen ― autisme, hoog sensitiviteit, hoogbegaafdheid, ADHD en NLD om maar enkele te noemen ― die elk een eigen specifieke benadering vergen. Het wordt er niet makkelijker op!

VERTREKPUNT IS HET ONTWIKKELEN VAN AUTHENTICITEIT IN HET KIND
E.A.S.T. Institute ontwikkelde een vernieuwende visie op groeien en opvoeden die tegemoet komt aan de toenemende vraag van ouders tot ondersteuning. Ons primaire vertrekpunt is het ontwikkelen van authenticiteit in het kind. Dit drukt zich uit in een houding van verbondenheid, betrokkenheid en verantwoordelijkheid in de jonge adolescent. Dit is voor elk kind mogelijk op voorwaarde dat wij hen ondersteunen in hun persoonlijk groeiproces, anders gezegd: in het verwezenlijken van hun unieke, innerlijke potentieel.

REGELTJES ALLEEN HELPEN NIET
Willen we onze kinderen helpen op te groeien tot zorgdragers, dan zullen we als ouderen en begeleiders eerst en vooral inzicht moeten verwerven in hoe dit groeiproces verloopt en wat de noodzakelijke stappen zijn om dit te ondersteunen. En laten we eerlijk zijn: regeltjes alleen helpen niet.

IN DIT BEGELEIDINGSTRAJECT BEHANDELEN WE DAN OOK ONDERWERPEN ALS :

 • De mens. Meer dan een louter fysieke verschijning!
 • De kracht van verbondenheid
 • Communicatie als uitwisseling van groeikracht en groeirichting
 • Remmende en activerende invloedssferen
 • Hoe creëer ik evenwicht tussen hoofd, hart en handen?
 • Groeifasen van het kind en de adolescent
 • Kenmerken en voorwaarden van persoonlijke authenticiteit

HOE MEER ONTSPANNEN DE OUDER, HOE GELUKKIGER HET KIND
In de eerste plaats wil dit begeleidingstraject de ouders zelf begeleiden tot beheersing van hun eigen energieniveau (comfortzone) en inzicht in de eigen levensweg. Immers, hoe meer ontspannen de ouder, hoe gelukkiger het kind. Daarnaast zal er worden gewerkt in de relatie naar jongeren toe.
Oprechte deelname en de bereidheid confronterende momenten aan te gaan en volgens de aangeleerde principes te benaderen zijn een noodzaak.

opbouw/Inhoud

HET TRAJECT IS OPGEBOUWD UIT, IN VOLGORDE :
DE BASIS (voorwaarde voor inschrijving voor traject)

 1. Seminar : Ruimte maken voor je zelf (2 dagen)
 2. 10 lessenreeks eNRBi

Trajectonderdelen

 1. 10 lessen reeks: Ruimte maken voor je zelf
 2. Lezingenreeks: Elk kind wil leren, elk kind wil groeien
 3. Een vijfdaags zomerkamp met ouders en kinderen (+12 j. betaalt)
 4. 4 terugkommomenten in overleg met de regionale trajectbegeleider(s)

Het is belangrijk de aangegeven volgorde te respecteren. Eveneens wordt het aangeraden relevante lezingen en activiteiten buiten deze opbouw te volgen.

LEZINGENREEKS: ELK KIND WIL LEREN, ELK KIND WIL GROEIEN
Deze reeks van drie lezingen wil ouders helpen meer begrip te krijgen over de groei- en levensprocessen die van nature in elk kind aanwezig zijn. We behandelen vanuit E.A.S.T. standpunt de groeifazen tussen geboorte en adolescentie in relatie tot de innerlijke ontwikkeling van het kind. Inzicht hierin stelt de ouder in staat het kind / de jongere te helpen tot begrip te komen inzake cruciale levensvragen als: Wie ben ik? Wat doe ik hier? Wat is mijn levensdroom? Wat is de verhouding tot mijn omgeving? lees meer

Zomerkamp voor kinderen en ouders
Een belevingskamp om de verbondenheid met de natuur en met elkaar te ervaren en te versterken. lees meer

praktisch

Het traject kent een looptijd van 12 maanden en gaat door bij een minimum van 10 aanmeldingen.
Aanmelden kan via deze link of per mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

deelnamekosten

Kosten voor het hele traject: € 415 p.p.
Zodra er voldoende inschrijvingen zijn, melden wij u de data van de seminars en krijgt u bericht voor storting van een voorschot van € 250,-
Saldo € 165,- zes maanden na aanvang.

U bent pas ingeschreven na ontvangst van het voorschot.

Hou er rekening mee dat kinderen vanaf 12 jaar ook een bijdrage van € 130,- aan het zomerkamp dienen te betalen

 

Our attitude determines our lives
                        Therefore, EAST is widely applicable

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok Decline