fbpx

Hoe het begon

groene lijn

Jef Crab (Leuven, 1957) is de grondlegger van het E.A.S.T.-instituut en ontwikkelde de methode die wij gebruiken. Hij bestudeerde  verschillende kennissystemen op het gebied van menselijk functioneren en verzorgt sinds 1985 cursussen gericht op persoonlijke vorming.

De angst en leegte in de ogen van kinderen op weg naar school, begin jaren ’90, schokten Jef. De oorzaak daarvan lag volgens hem in de afgescheidenheid op persoonlijk, sociaal-maatschappelijk en milieuvlak. Als oplossing hiervoor ontwikkelde hij een methode voor het herstellen van de verbondenheid, het gevoel dat je bij elkaar hoort. Daarbij zocht hij voortdurend naar manieren om de toestand van optimaal en verbonden functioneren ervaarbaar, herhaalbaar en overdraagbaar te maken. 

Jef’s inspanningen leidden in 1994 tot de oprichting van Stichting Ecosystem 2000. Doel van deze stichting is het herstellen van verbondenheid binnen 3 cirkels of bestaansniveaus, om zo bij te dragen aan een mondiale ethisch-ecologische samenleving:

  1. Aardecirkel: economische activiteiten ontwikkelen die het ecosysteem ondersteunen
  2. Menscirkel: de verbondenheid herstellen op individueel vlak, tijdens communicatie en in samenwerking
  3. Hemelcirkel: culturele tolerantie en mondiaal humanisme

In Suriname zijn er de afgelopen jaren verschillende modellen ontwikkeld op het gebied van de Aardecirkel. Op dit moment coördineren we een streekontwikkelingsproces voor de Saamaka in Boven-Suriname, op vraag van het Tribale Gezag. Dit proces richt zich op een natuurondersteunende economie geïntegreerd in de culturele realiteit en met behoud van de sociale structuur van de Saamaka.

Werken aan de Aardecirkel, zoals in het voorbeeld hierboven, is dus belangrijk, maar het werkt niet zonder de juiste attitude van de mens. Greenwashing (je duurzamer voordoen dan je bent) is een voorbeeld van onvoldoende aandacht voor de Menscirkel.

Heel wat verandertrajecten lopen vast omdat initiatieven blokkeren op onderlinge communicatie en tunnelvisie. Dit komt door een tekort aan energie, en daarom richt E.A.S.T Institute zich ook op de Menscirkel.

De transculturele aard en toepassing van de methode geeft invulling aan de Hemelcirkel. Deze krijgt meer en meer gestalte vanwege aan Stichting Ecosystem 2000 verbonden projecten en activiteiten wereldwijd. zoals in Anahata Healing Centre in Ravandur (India).

 

Search Offcanvas