fbpx

Onze klanten

groene lijn

Onze klanten zijn bedrijven en organisaties die de noodzaak zien van een transitie naar sociaal, ecologisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Zowel op individueel als op collectief niveau hebben we een verantwoordelijkheid naar de generaties die komen. Bedrijven en organisaties spelen een belangrijke rol in de transitie die we dienen te maken als we onze levensvoorwaarden, ons welbevinden en welzijn willen beschermen, ook voor de toekomstige generaties.  Bedrijven kunnen de gewenste transitie bij uitstek ondersteunen door de vorming van hun werknemers. 

De E.A.S.T.-insteek biedt onze klanten direct de mogelijkheid om problemen die voortkomen uit stress, burn-outs en gebrekkige samenwerking aan te pakken. Dat verhoogt de productiviteit in het bedrijf en zorgt voor een cultuur van wederzijdse ondersteuning, activerende communicatie en duurzaamheid. Dat is goed voor het bedrijf en goed voor de wereld.

Elke verandering krijgt tenslotte pas echt vorm als er iets verandert in het individu. Niet voor niets luidt het adagium: “Verbeter de wereld, ...”

 

Search Offcanvas