east-logo

Motiveren zonder praten | Authentiek leiderschap op de werkvloer

dreamstime s 9987662

Als je als leidinggevende mocht kiezen tussen onderstaande situaties, welke zou dan uw voorkeur hebben? Zou je kiezen’ voor een werksituatie met veel vergadermomenten , motivatiegesprekken en reprimandes? Of zou jij als leidinggevende kiezen voor een werksituatie waarbij al je medewerkers betrokken en proactief aanwezig zijn en hun taken efficiënt en adequaat uitvoeren? Beeld je in: je zou enkel nog met jouw specifieke taken bezig zijn, wetende dat al het andere naar beste vermogen gebeurt.

Utopia, denkt u?
Het kan en het wordt authentiek leiderschap genoemd.

Wat je er voor nodig hebt?

 • een bruikbaar referentiekader / matrix waarmee je de attitude van je werknemers feilloos kan bepalen en bijsturen
 • kennis over de diepere energetische aard van je wezen en de invloed van de menselijke attitude op energiegolven in de omgeving
 • praktisch toepasbare technieken die je toelaten deze energetische systemen te beheren en bewust te gebruiken
 • praktijkervaring, terugkoppeling en bijsturing
 • een ervaren begeleider

De medische wetenschap leert ons dat elke gedachte, elk gevoel, elke attitude een weerslag heeft op onze vitale en creatieve energie en daarmee op onze electro-magnetische uitstraling. De kwantumfysica leert ons dat alles trilling is en dat trillingen elkaar beïnvloeden. Dat is communicatie, lang voor het gesproken woord. Dus, als je in staat bent je trillingen of uitstraling te veranderen, dan verandert ook je omgeving.

De E.A.S.T. methode slaat een brug tussen de exacte-, de communicatiewetenschappen en psychologie. Haar technieken bieden een praktisch toepasbaar instrument om onze eigen energetische uitstraling en de energetische invloeden in onze omgeving te beheren en zo nodig in positieve zin te veranderen. Dit non-verbaal en non-motorisch, louter door aanwezigheid.

Tijdens deze training leer je:

   • je eigen frequentie kennen en oproepen. Dit is je toestand van hoogste vitaliteit, creativiteit en flexibiliteit
   • medewerkers zonder woorden in "de juiste flow" brengen
   • over je eigen authenticiteit en energetische overdracht
   • je energieveld gebruiken om de omgeving te beinvloeden

Maar wees realistisch. Pianospelen leer je ook niet in een cursus van 1 week.

Voorwaarden voor deelname
De cursus is geschikt voor leidinggevenden. Na je aanmelding, nodigen we je uit voor een intakegesprek. We gaan na of Motiveren zonder woorden inspeelt op jouw verwachtingen en of we realistische doelstellingen kunnen vaststellen.
Er zijn maar twee basisvoorwaarden:

   • Je bent bereid en benieuwd om naar jezelf te kijken.
   • Je neemt deel aan alle modules.

 

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren