east-logo

E.A.S.T. , religie en terreur

Geplaatst door  maart 23, 2016

E.A.S.T., religie en terreur

Vooreerst willen wij vanuit E.A.S.T. Institute onze oprechte en innige deelneming betuigen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de recente terreurdaden in Brussel. Wij delen in hun verdriet en wensen hen veel licht en sterkte in deze tijd van diepe beproeving.

De schrikwekkende acties blijven bij iedereen nazinderen. Als E.A.S.T. beoefenaars worden wij beproefd om coherent en authentiek te blijven. Meer dan ooit is er op deze momenten nood aan samenkomen, bundelen en intense golven van gevoelskrachten over onze omgeving te verspreiden. Deze resulteren in een energetische verandering in de omgeving en herstellen onze persoonlijke gezondheid. Flexibiliteit is nu immers de hoogste prioriteit.

Net zoals voor een innerlijk conflict of een remmende communicatie geldt, is het overbodig en tijdverspilling om allereerst te gaan analyseren waarom deze terreurdaden zijn ontstaan.

De vele mogelijke antwoorden op vragen als : " Wat is de voorgeschiedenis ervan? Waarom doen deze mensen dit? Wat willen zij precies bereiken? Is dit de aard van de Islam of van religie in het algemeen? Hoe moeten wij hier nu op reageren?" , dragen enkel bij aan meer discussie, verwarring en onbegrip.

Eén van de grootste misvattingen die hieruit voortkomt is terreurdaden toeschrijven aan religie.

Is een Amerikaanse Christen in Afghanistan die burgerslachtoffers maakt minder of meer terrorist dan een Islamitische vrijheidsstrijder in Europa die burgerslachtoffers maakt?

Heeft doden te maken met religie?

Na vele jaren studie van verschillende grote religies kan ik enkel concluderen dat de zuivere kern van elke leer uit welk tijdperk dan ook voornamelijk aandringt op vrede en tolerantie. Dat is tegengesteld aan wat mensen onder het mom van religie doen.

Ik weet zeker dat de daad waardoor we anderen kwetsen of te doden niet voortkomt uit religie maar een direct gevolg is van een keuze van het individu. Een keuze die voortkomt uit afgescheidenheid.

Trouwens, waarom zijn we gaan geloven dat doden en oorlog een normaal verschijnsel zijn? Zijn wijzelf dan zo afgescheiden dat we het lijden van de slachtoffers in Tripoli, Afghanistan of elders niet meer kunnen voelen en dat deze geen afschuw in ons innerlijke opwekken?

In onze eigen omgeving wordt dezelfde daad plots terreur… en als burgers slachtoffer zijn noemen we de daad lafhartig. Maar gaat het niet altijd om burgerslachtoffers, want elke militair of vrijheidsstrijder is toch ook een burger van zijn land, gemeenschap en gezin?

Zou het niet correcter zijn om het doden van anderen als oplossing voor een conflict te gaan beschouwen als iets absurds, als een ziekelijke afwijking van onze menselijkheid?

Hoe moeten we dan wel reageren?

Bij E.A.S.T. gaan we er van uit we dat het transformeren onze eerste actie zou moeten zijn.

Neem afstand. Accepteer het gegeven en transformeer. Keer terug naar coherentie en afstemming op het Grote Veld. Enkel in de toestand van coherentie kan diep inzicht instromen en zal een nieuwe mogelijkheid worden getoond. Dan volgen authenticiteit en helende actie. Laten we dat volgen.

Mijn persoonlijk inzicht vormt zich in het beeld dat wij - België en Europa - opnieuw een kans krijgen om de wereld een totaal ander signaal te geven.

Wie is de leider die nu durft aan te geven dat het genoeg is? Een leider die zijn verontschuldigingen aanbiedt en zijn hand uitsteekt…

Een leider die aangeeft dat wij het probleem inzien, begrijpen en bereid zijn een totaal andere oplossing aan te bieden…

Die oplossing heet vrede!

Vrede is de weg. Vrede is de enige weg. Maar wie begint hiermee?

Maar, voor alle duidelijkheid : vrede vergt een terugtrekken van alle gewapende machten die ergens op vreemde bodem gestationeerd zijn, of dit nu reguliere strijdmachten zijn of anonieme vrijheidsstrijders.

Vrede vergt dat we mondiaal aan naties en volkeren hun recht op beschikking over eigen grondstoffen en rijkdommen toekennen en zo nodig teruggeven.

Vrede vergt oprechte tolerantie van cultuur en religie.

Vrede vergt de uitvoering van de principes van Eeuwige Lente, meer bepaald het respecteren van de plaats van de maatschappelijke contracten met voorop het Ecologische en Mondiale Contract.

Vrede vergt het herstellen van de verbondenheid.

Vrede vergt vredevolle communicatie. Voortdurend. Vrede is geen doel, vrede is een innerlijke houding. Vrede is de enige oplossing.

Hoe schrikwekkend en afschuwelijk ook, elke terreurdaad waar dan ook ter wereld biedt een nieuwe kans op de bewuste keuze voor mondiaal humanisme.

Wie zegt: "Nu is het genoeg geweest en doet een handreiking gepaard gaande met welgemeende excuses?"   Dit is de eerste stap die wij allen kunnen maken.

Laten we vanuit E.A.S.T., samen met de noodzakelijke persoonlijke transformatie en het in groep verspreiden van gevoelskrachten, ook deze gedachte in onze omgeving verspreiden. Vertel telkens als het onderwerp ter sprake komt dat er een oplossing is. Vertel de mogelijkheid en vertel over het visioen van mondiaal humanisme. Toon het aan de anderen.

Laten wij onze coherentie en authenticiteit behouden op momenten dat de wereld rondom ons apart lijkt te vallen.

Werk samen aan een zinvol leven zonder angst voor onze kinderen.

Indien het goed is voor alle levende wezens overal: ZO GEBEURE!

Moge Zachtheid je Wezen doordringen.

Jef Crab  founder/trainer

Lees 993 keer
Beoordeel dit item
(1 Stem)
east

Geplaatst door:

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren