east-logo

Dood, rouw loslaten...

Geplaatst door  januari 30, 2019

Bewustdeelnemenaanrouwenloslaten 3

Dood, rouw, loslaten… Heb jij het er ook zo moeilijk mee?

Er is geen ander aspect van het mensenleven waar zoveel wanbegrip, emotie, geheimzinnigheid, taboe, gebod en verbod rond bestaat. Het is niet makkelijk om er mee om te gaan. We voelen ons onmachtig, onwennig en weten ons geen raad met ons eigen verdriet, noch dat van de anderen...

Sterven is onlosmakelijk verbonden met leven. Het dagelijkse leven is een voorbereiding op dit ultieme moment: de bewuste overgang naar een andere sfeer van bestaan. In onze huidige samenleving worden we echter niet meer op sterven voorbereid.

Bij E.A.S.T. Instituut beschouwen we leven, sterven en dood als één ononderbroken geheel in een kringloop van bestaan, waarbij de ervaring van sterven bewust kan worden gebruikt voor innerlijke groei en zelfrealisatie. Het uitgangspunt is dat we meer zijn dan louter een fysiek lichaam en dat het niet-fysieke aspect van ons wezen, onze ziel, niet kan sterven.
Mits goede begeleiding kunnen we dit nu al ervaren!
De bedoeling van deze ervaringsgerichte seminars is dan ook de ervaringen, gewaarwordingen en toestanden die verbonden zijn met sterven, rouw, verdriet en loslaten, maar evenzeer met het leven en onze eigen levensdroom, zo intens mogelijk te beleven en de verworven inzichten te integreren in het eigen leven.

Vanuit deze inzichten kunnen we hen die voor deze overgang staan, helpen bij zingeving en hen beter begeleiden, ondersteunen en bemoedigen. Deze themadagen zijn dan ook uiterst geschikt voor personen werkzaam in stervensbegeleiding, therapie of helingswerk en voor hen die streven naar innerlijke groei en zelfrealisatie.

Het traject is opgebouwd rond drie tweedaagse seminars die elk een eigen aspect van de kringloop van het leven belichten:

Seminar 1 : ervaren van de stervensfazen, de overgang en de aard van de sferen direct na de overgang
Seminar 2 : handelt over de energetische verbindingen tussen personen en wat zich op spiritueel vlak afspeelt tijdens het rouw- en loslating proces.
Seminar 3 : contact met de diepere / hogere sferen. Inzicht hoe de levensdroom ontstaat. De wedergeboorte en intrede in de materiele wereld…

Om de verschillende sferen te kunnen ervaren is een gewaarzijn nodig dat fijner functioneert dan het dagdagelijkse oppervlakkige bewustzijn. Elk seminar begint dan ook met een aantal oefeningen daarvoor. Verder worden de ervaringen geïnitieerd door het gebruik van klanken en observatiemomenten. Die ervaringen en observaties worden telkens, vrijblijvend, in de groep besproken zodat uiteindelijk voor iedereen een kader ontstaat dat kan worden gebruikt in het dagelijkse leven.

Elk van de seminars kan op zich worden gevolgd. Er is geen voorkennis vereist. Je open en oprechte aanwezigheid zijn voldoende. Wij beloven jou alvast een boeiende en verheffende ontmoetingen waarin van mens tot mens en van ziel tot ziel wordt gesproken. 

1-2 juni : Seminar 1 : Sterven, en dan
Het vertrekpunt voor dit seminar is dat we meer zijn dan louter een fysiek lichaam en dat het niet-fysieke aspect van ons wezen, onze ziel, niet kan sterven. Mits goede begeleiding kunnen we dit nu al ervaren!
De bedoeling van dit ervaringsgerichte seminar is dan ook de ervaringen, gewaarwordingen en toestanden die verbonden zijn met de fasen tijdens en na de overgang zo intens mogelijk te beleven.
Vanuit deze inzichten kunnen we hen die voor deze overgang staan, helpen bij zingeving en hen beter begeleiden, ondersteunen en bemoedigen.

15-16 juni : Seminar 2 : Bewust deelnemen aan rouw en loslaten
Er is geen ander aspect van het mensenleven waar zoveel wanbegrip, emotie, geheimzinnigheid, taboe, gebod en verbod rond bestaat als sterven. Dit maakt het rouwproces vaak ingewikkeld en moeilijk.
Gedachten, emoties, gevoelens bestormen ons, vaak ook nog gepaard gaande met fysieke pijn en uitputting. We vragen ons af waarom "het" zo in ons hoofd blijft malen. Of waarom we bepaalde gedachten of gevoelens, soms ook een schuldgevoel, maar niet kunnen achterlaten.
Hebben we wel alles gezegd…? Hebben we wel alles gedaan…?

Tijdens dit seminar staan de diepere achtergronden van rouwen en loslaten centraal. Door eigen ervaring willen we eerst en vooral inzicht verwerven in de spirituele en energetische verbindingen die, zeker tijdens het leven, maar ook na de overgang van geliefden blijven bestaan.
We ervaren dat rouw en loslaten niet iets is wat ons als individu overkomt en waar we alleen voorstaan, maar in feite een gebeuren is tussen twee of meerdere personen.
Deze ervaringen en inzichten tonen ons hoe kracht te putten uit het rouwproces en ons bewust klaar te maken op het moment waarop we kiezen om echt los te laten en de ander te helpen zijn / haar weg in de spirituele wereld te vervolgen.

6-7 juli : Seminar 3 : De levensdroom

In dit derde luik van het traject Stervensbegeleiding, willen we ons richten naar onze eigen levensdroom, het plan waarmee we naar deze aarde gekomen zijn, de reden voor onze geboorte en ons bestaan.

Voor velen is dit niet duidelijk. Zoeken we echter wel op de juiste plaats?

Tijdens dit seminar maken we contact met de Krachten die gestalte geven aan onze planeet en de mensheid, de Meesters. We lossen op in de Wereldtaal en het Wereldgeheugen. Schoonheid en Waarheid begeleiden ons.
In de fijnstoffelijke wereld ontdekken we welke verbanden en keuzen we gemaakt hebben voor ons verblijf hier op aarde.
De kennis die we door verkregen inzicht bewust beleven, verjaagt de onwetendheid, zoals de zon de duisternis doet wijken. Ons eigen levenspad ligt dan helderder voor ons.

Over de begeleider

Jef Crab (Leuven,1957) is vooral universalist / mondiaal humanist met een diepgaande interesse voor andere culturen, wetenschap, dieptepsychologie en persoonlijkheidsvorming.
Daarnaast is hij Tai Ji leraar, schrijver (De Witte Kraai; Eeuwige Lente; Bewegen naar het Licht) en kunstenaar.
Zijn inzichten en ervaringen worden ondersteund door ontmoetingen met o.a. Steven De Batselier (Passage 144 / antipsychiatrie), Joska Soos, die hem initieerde in sjamanisme en dodenbegeleiding, en Akira Tatsumura, de wereldberoemde meester in Sumi-E en Ikebana.

In 1990 verongelukte Jef’s 11 jarige dochter Kim. Kort daarna overleed zijn vader met wie hij een zeer goede band onderhield. Deze beide gebeurtenissen hebben elk op hun eigen wijze een diepe indruk achtergelaten, maar creëerden ook onbeantwoorde vragen. Het begin van een zoektocht naar mogelijke antwoorden... en verschillende "ont-moet-ingen" met stervenden.
Vertrekkend vanuit zijn eigen ervaring deelt hij deze antwoorden, evenals mogelijkheden voor vernieuwende inzichten. In zijn roman De Witte Kraai verwijst hij hiernaar. Zijn "Brief aan Melissa" (bij het overlijden van zijn dochter) werd opgenomen in het boek Woorden van Troost van Patrik Somers (Natuurlijk Dood Centrum)

Jef’s zienswijze :
Geboorte, sterven en lijden zijn doorheen alle tijden grote mysteries voor de mens geweest, vaak beangstigend en veel vraagtekens oproepend. Wie echter durft om voorbij de begrenzing van het materiele te kijken, ontdekt een wereld van licht en de kringloop van leven zoals die zich al miljarden jaren op onze planeet manifesteert.
Rouw en loslaten zijn processen die de overledene helpt zijn of haar weg te vervolgen en gelijktijdig de achtergeblevenen die zingeving verschaft die bijdraagt aan de realisatie van het eigen potentieel.
We zijn lichtwezens die zich voor een tijd in een fysiek lichaam uitdrukken. Voor de doorsnee mens is, tijdens het leven, de poort naar de spirituele wereld echter gesloten. Elke geboorte, elk sterven, tilt voor een ogenblik de sluier weer even op. Het land daarachter baadt in een stralend licht…
Wees de mens die je werkelijk bent en leef je droom. Er is niets dat meer kracht, gezondheid en vreugde verschaft dan je te verbinden met je levensdroom en die tot uitdrukking te brengen…

Informatie
De seminars gaan door op zaterdag en zondag 1-2 en 15-16 juni en 6-7 juli, telkens van 09.00 tot 17.00 uur.
Locatie : Boechout (na inschrijving krijg je meer informatie)

Kosten voor deelname per seminar : € 275,-
Bij directe inschrijving en betaling voor drie seminars : € 740,-

Registreer  en ontvangt alle nodige informatie.

Wil je nog meer weten? Bel dan met Daisy: +32 498 57 46 29

Opgelet : vanwege het initiërende karakter van de seminars wordt het aantal deelnemers beperkt. Schrijf tijdig in.

 

Lees 376 keer
Beoordeel dit item
(1 Stem)
east

Geplaatst door:

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren