east-logo

Communicatieve Psychologie


Communicatieve psychologie (CP) probeert de link te leggen tussen het terrein van de communicatiewetenschap en de psychologie vanuit de vraagstelling: 'Welke invloed heeft de menselijke attitude op communicatieprocessen?'

verbondenheid en betrokkenheid

Het doel van CP is het aanreiken van kennis, instrumenten en methoden waardoor mensen zich op authentieke wijze kunnen inzetten in structuren die het individu overstijgen, zoals het gezin, de werkvloer of maatschappelijke organisaties.

De aangereikte methode, ontwikkeld tot E.A.S.T. methodiek, begeleidt de beoefenaar tot 'helende aanwezigheid'. Helende aanwezigheid ontstaat wanneer personen bewust kiezen om vanuit authenticiteit een positieve invloed uit te oefenen op hun omgeving. Dit kan non-verbaal en non-motorisch, louter door aanwezigheid.

Helende aanwezigheid resulteert altijd in het verhogen van de mate van verbondenheid en betrokkenheid binnen een organisatie en helpt anderen authentieker te handelen.

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren