east-logo

eNRBi [ENERGIE & RELAXATIE DOOR BEWEGING]

enrbi

Elke dag dat zonnige gevoel?
Dat kan…‘t Is er voor iedereen.

Wat hebben het sigaretje-biertje, de middagpauze, het einde van de werkdag, vrijdagavond of de jaarlijkse vakantie met elkaar gemeen? Juist, dat even ertussen uit zijn. Dat “graag” en dat “rustgevoel”. Dat even bij jezelf komen. En wat als je dit de hele dag, het hele jaar door, zou kunnen ervaren? Elke dag dat zonnige vakantiegevoel? Zowel thuis als op de werkvloer, zowel aan de vaat als tijdens een drukke vergadering… Het kan!


minder stress en spanning …

Net zoals stress en spanning het gevolg zijn een verlaagde energie – veroorzaakt door bepaalde reactiepatronen en hormonale processen – geldt voor het vakantiegevoel en die zon in je hart dat zij het gevolg zijn van verhoogde energie en daaraan gekoppelde processen. Het goede nieuws is dat je alleen correcte informatie en technieken nodig hebt om dit gevoel te bereiken.

… door diepere ontspanning
en toename van energie

Sport en beweging zijn gezond. Toch voelen velen zich moe en gespannen na sportbeoefening. Anderen zien op tegen de inspanning en de soms agressieve wedijver tussen de beoefenaars. Dit terwijl we vooral zoeken naar diepere ontspanning en toename van energie. Diep ontspannen en energetisch opladen door beweging vergt echter een heel andere benadering dan die van de sportwereld. Tijdens de eNRBi - sessies kan je kennismaken met die andere benadering.
Diepe ontspanning en grotere innerlijke stabiliteit kunnen worden versterkt door beweging. Gebaseerd op meer dan 30 jaar ervaring met innerlijke beweging vanuit krijgskunst ontwikkelde Jef Crab een aantal oefeningen die de cursist in staat stelt vitale levenskracht aan te trekken en de energiedoorstroming bewust te verhogen. De basis is het richten van de aandacht naar de energetische stromingen in en rondom het fysieke lichaam. Dit is verrassend makkelijk te leren. 

brede waaier van toepassingen

Jef Crab ontwikkelde eNRBi eerst en vooral om E.A.S.T. docenten toe te laten dieper te ontspannen en en hen te helpen gevoeliger te worden voor energetische veranderingen in en rondom hun lichaam. Dit met het oog op het beheersen van energiestromen tijdens communicatie.

Vandaag is eNRBi een vast onderdeel van E.A.S.T. Institute. Als methode voor stressreductie en energieverhoging is ze met succes toegepast in verschillende situaties binnen onderwijs, bedrijven en bij jeugddelinquentie. In Suriname is het E.A.S.T. Institute partnerorganisatie van UNICEF.


voor wie … wat heb je nodig

ER IS GEEN ENKELE VOORKENNIS VEREIST

De oefeningen kunnen door bijna iedereen worden uitgevoerd. Er is geen leeftijdsgrens. Tijdens een eNRBi - sessie leer je een aantal zeer gemakkelijk te onthouden oefeningen die je thuis zelf kan uitvoeren. Wie daarna dagelijks 15 minuten oefent, zal al na dertig dagen snel een blijvend resultaat opmerken, gekenmerkt door diepere ontspanning en toegenomen vitaliteit. De basis van eNRBi leer je tijdens een weekendseminar of in een 10- lessenreeks eNRBi1.

Na deze basis kan je tijdens andere eNRBi seminars werken aan verdieping van de technieken en zo verder doorgroeien. De mogelijkheid bestaat om docent te worden. 

Beschikbare modules

Niveau 1: Waar de aandacht is, is de energie

2 daags seminar en 10 lessenreeks. Open voor iedereen

In het eerste niveau eNRBi leer je de technieken en principes die aan de basis liggen van diepe ontspanning en emotionele stabiliteit.Je ervaart welke gewaarwordingen in het fysieke lichaam aanwijzers zijn voor een toename van energie en hoe je dit zelf kan doen. Door juiste gebruik van je aandacht creëer je zelf diepere ontspanning in je lichaam, emoties en psyche. Iedereen kan dit verrassend makkelijk ervaren en leren toepassen.

Niveau 2: Je aslijn is je antenne

Meerdaags seminar. Voorwaarde voor deelname: minimaal 6 maanden eNRBi.

Spanning, fysiek, emotioneel of mentaal, resulteert in energieverlies. Energieverlies wordt door het lichaam vertaalt in spierspanning.
Ontspanning wordt niet bereikt door "denken in ons hoofd". Beweging geïnitieerd door een juist gebruik van aandacht is de meest effectieve methode om dit te bereiken. Dit is al voldoende voor de spanning die in de oppervlakkige lagen van onze spieren is opgeslagen.
Dieper liggende spanning kan slechts worden opgelost als het gewaarzijn tot die lagen van het weefsel kan doordringen. Dit vergt diep gewaarzijn en dat is altijd het resultaat van correct loslaten en uitlijnen. De aslijn verschaft ons controle over dit proces.

Niveau 3: De innerlijke heler

Meerdaags seminar. Deelname enkel na uitnodiging.

Leonardo da Vinci: "Beweging is de oorzaak van het leven."

In alle culturen zijn er verhalen en legenden hoe de Ouden de natuur observeerden en uit de bewegingen van de levende wezens en de elementen, zowel in de hemelen als op de aarde, wetmatigheden afleiden.Zij observeerden hoe de energiestromen in de natuur een invloed hadden op de energiestromingen in de mens. Zij herkenden dat deze krachten en elementen aan de basis lagen van het bestaan, het functioneren en de gezondheid van elk wezen. De E.A.S.T. beoefenaar kent door ervaring de diepgaande inwerking van de primaire krachten en de gevoelskrachten op het fysieke lichaam. Deze kennis en ervaring is geïntegreerd in dit derde niveau eNRBi. Met eNRBi 3 maken we de sprong van stil observeren tijdens de basisoefeningen (niv. 1&2) naar actieve beweging. We maken contact met de elementen en de regenerende krachten in de natuur en leren deze herkennen als energetische patronen waarvan we de vitaliserende bewegingen kunnen overnemen. De diepte van deze oefeningen lost de blokkeringen op in het energetische complex en versterkt direct het elastische energielichaam. Dit resulteert in diepe ontspanning en toenemende vitaliteit op het fysieke, emotionele en mentale vlak. Zo hervinden we meer en meer onze spontane en authentieke beweging en activeren daardoor de helende kracht in ons zelf.

datum en plaats

bekijk onze agenda 

inschrijven

klik hier

 

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren