east-logo

Spiritualiteit: hoe weet je het | hoe meet je het

doolhof

Zie de wereld
in een korrel zand,
en de hemel in een 
bloem, wild en puur,
Hou oneindigheid 
in de palm 
van je hand
en de eeuwigheid 
in een uur.

[ WILLIAM BLAKE ]

Dit gedicht zegt ons precies waar het over gaat. Spiritualiteit is geen zweverig gedoe, maar een zeer praktisch instrument dat ons in staat stelt zelf richting aan ons dagelijkse leven te geven.  Of dat nu in zaken, in relaties of in innerlijke groei is.  Meteen stelt zich de vraag: "Maar, hoe doe je dat?" 

 


ZONDER GOEDE KAART, WEGWIJZERS EN MEETPUNTEN IS DE KANS OP VERDWALEN GROOT

Wie het spirituele pad wil bewandelen zal verbaasd zijn over de veelheid aan informatie op dit gebied. Wie geluk heeft ontmoet één van de eeuwenoude beproefde systemen. Wie minder geluk heeft, raakt verdwaald in flarden en brokstukken uit oude overleveringen en tradities, zowel uit exotische culturen als uit westerse esoterie en nieuwetijds stromingen. Al te vaak worden deze flarden tot een zogenaamd nieuwe methode samengevoegd. Het bestuderen of beoefenen van deze informatie verschaft dan nieuwe inzichten en / of een nieuwe richting aan je leven. Voor iedereen geldt echter dat zonder goede kaart, wegwijzers en meetpunten, de kans op verdwalen groot is. Dus, hoe weet je of je werkelijk vooruitgang boekt? Hoe meet je dat?


HOE VERWERF IK DAT MEESTERSCHAP WAAR ELKE TRADITIE HET OVER HEEFT?

Dit seminar biedt je die kaart, de wegwijzers en de controlepunten. Dit stelt jou in staat zelf antwoorden te geven op vragen als: "Hoe weet ik of ik inderdaad spiritueel ontwikkel en niet enkel maar in cirkeltjes ronddraai? Hoe weet ik dat ik niet in een sekte terechtkom? Wat zijn de wegwijzers en kenmerken? Zijn er meetpunten voor innerlijke groei? Wat is het doel van spirituele ontwikkeling? Wat biedt het en wat kan het niet bieden? Hoe kan ik op gefundeerde wijze spiritualiteit in mijn dagelijkse leven integreren? Hoe verwerf ik dat meesterschap waar elke traditie het over heeft?"


JE KAN DIT EENVOUDIG NIET LEREN UIT EEN BOEK OF VANAF HET INTERNET

Elk spiritueel kennissysteem – zoals Tai Ji, Sjamanisme, Soefisme, Gnostiek – is alvast een inwijdingsweg. De weg moet worden ervaren en beleefd. Dit laatste letterlijk: tot leven gewekt! Je kan dit eenvoudig niet leren uit een boek of vanaf het internet. Het helpt je ook niet als je alle theorieën en filosofieën hierover uit het hoofd kan opdreunen.


VAN GENERATIE OP GENERATIE DOORGEGEVEN

De diepere aard, de vermogens en mogelijkheden van ons mensenwezen werden in alle tijden en in alle culturen geobserveerd en van generatie op generatie doorgegeven. Na eeuwen bundelden deze inzichten zich in een drievoudig doel: het sterfelijke onsterfelijk te maken, het menselijke te vergoddelijken en de vergeestelijking van de materie. Dit doel voert ons diep in het eigen innerlijke en leidt onvermijdelijk tot het vestigen van het zogenaamde kristallichaam. Zonder een bonafide gids, zonder kaart, wegwijzers of meetpunten is het zeer moeilijk, zoniet onwaarschijnlijk, dit doel te bereiken.

De krachten die hemel en aarde verbinden
zijn overal op onze aarde dezelfde.
Elke mens beschikt over dezelfde vermogens
om zijn/haar unieke potentieel al dan
niet tijdens het leven te verwerkelijken.

[ JEF CRAB ]

 

Energetisch complex LRInhoud en werkwijze

Gedurende 5 dagen onderzoeken we, door ervaring, verschillende aspecten van ons wezen en ons bestaan. We benaderen deze materie en onderwerpen via lichaamswerk, gewaarzijnsoefeningen en meditatieve technieken, zo veel mogelijk in de natuur. Om de universaliteit van de principes aanschouwelijk te maken worden methoden en technieken uit verschillende spirituele stromingen gebruikt en toegelicht.

We streven hierbij naar een goed evenwicht tussen intensief bezig zijn en voldoende vrije tijd om ook op eigen initiatief van de locatie en de natuurlijke omgeving te kunnen genieten.


In deze cursus leer je :

  • oefeningen ter verdieping van gewaarzijn
  • je eigen meetinstrumenten voor spirituele verdieping kennen en gebruiken
  • de toestand van innerlijke groei herkennen en bewust oproepen
  • de informatie van je innerlijke sensoren interpreteren en integreren
  • de waarde van de (vastliggende) volgorde van de verschillende stappen in het proces van realisatie van je potentie(s)
  • onderscheid maken tussen verschillende invloedssferen aangaande je eigen ontwikkeling

De voorwaarden voor deelname aan dit seminar zijn een open geestesgesteldheid, voldoende gevoel voor humor en een gezonde nieuwsgierigheid naar de "onzichtbare" aspecten van je eigen wezen. Notities maken wordt ten zeerste aangeraden. Het is niet toegestaan de cursusonderdelen via klank of video vast te leggen.

praktisch

 • We logeren in een ruime, comfortabele vakantiewoning, in de Ardennen. Soms met meerdere personen op dezelfde kamer, evenwel met 1 persoonsbedden.
 • Aankomst op vrijdag vanaf 18.00. Eerste sessie om 20.30
 • Afsluiting voorzien op woensdag omstreeks 11.00
 • De deelnameprijs bedraagt € 560 per persoon. (logies, voeding en cursusbegeleiding)


datum en plaats

bekijk onze agenda   

inschrijven

klik hier

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren