east-logo

Integreer de kracht van je voorouders [2daagse seminar]

voorvaders

'We lijken op onze ouders en of we dat nu graag hebben of niet: we hebben ook hun trekjes … Die diepe laag van ons wezen bestaat voor een deel uit patronen,  zowel  remmende als  activerende, van onze directe en verre voorouders.  We zijn nu eenmaal kinderen van onze (voor)ouders!

 

VERDIEPING

Velen die zich oprecht wijden aan innerlijke ontwikkeling ervaren momenten van twijfel en ontmoediging.   We zien de weg niet zo duidelijk meer, of we vragen ons dan misschien af waarom we telkens in "diezelfde" (conflict)situatie terechtkomen

Waar E.A.S.T. 1 -Ruimte maken voor jezelf- de nadruk legt op persoonlijke  innerlijke stabiliteit en welbevinden, in communicatie met zichzelf en met anderen, wordt met dit seminar de diepere doelstelling van de E.A.S.T. methode duidelijker zichtbaar: de student verder  begeleiden naar authenticiteit en de ervaring van één-zijn met de wezenskern.  

ONTDEK JE LEVENSDROOM

Gelijktijdig en doorlopend is ieder mens ook onderhevig aan vernieuwende, sturende impulsen uit het grote levensveld.  Dit uit zich eerst in de drang om te weten wie of wat we zijn.  Deze drang stuurt ons uiteindelijk naar hereniging met onze wezenskern.  Tevens is het nodig deze impulsen te leren herkennen om ze te kunnen integreren in de eigen groei en ontwikkeling.  Een leven vol vervulling is immers ons geboorterecht… en ligt binnen bereik!

 

Dit seminar reikt mogelijkheden aan om

    • de remmingen in de diepere laag van ons wezen te herkennen en vrij te maken
    • de activerende kracht van de eigen voorouders te ervaren en daar mee te verbinden
    • meer duidelijkheid te verkrijgen over ons eigen unieke potentieel, de eigen levensdroom
    • de aard van innerlijke impulsen te herkennen en die te integreren in onze eigen groei
    • te vermijden remmende patronen op onze kinderen over te dragen

voor wie

Dit seminar maakt deel uit van de opleiding tot E.A.S.T. 1 docent.  Aanmelden voor dit seminar is enkel mogelijk voor hen die het seminar Ruimte maken voor jezelf al hebben gevolgd en de principes van transformatiewerk voldoende onder de knie hebben.

begeleiding

Jef Crab & Natascha Neus

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren