east-logo

voor leidinggevenden in de zorgsector

dreamstime s 9085250

Naar medewerkers en collegae op de werkvloer is er een tekort aan empathie. Dit wordt vaak toegeschreven aan een te hoge werkdruk.


ER BESTAAT EEN OPLOSSING VOOR DIE GROTE WERKDRUK!

Uit de hedendaagse praktijk blijkt dat gezondheidswerkers, waaronder ook artsen, in vele gevallen tekort schieten in hun betrokkenheid en inlevingsvermogen naar patiënten / bewoners en hun familie. Evenzeer naar medewerkers en collegae op de werkvloer is er een tekort aan empathie. Dit wordt vaak toegeschreven aan een te hoge werkdruk. 
Samen met de vaak bestaande tweestrijd tussen officiële en officieuze werkwijzen, leidt deze hoge werkdruk ook tot ontevredenheid en in steeds toenemende mate tot CVS/ME. De cijfers liegen er niet om, de meest getroffen sectoren wat betreft langdurig ziekteverzuim zijn onderwijs en de medische en paramedische beroepen.


COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN EN INLEVINGSVERMOGEN
Betrokkenheid en inlevingsvermogen zijn ongetwijfeld eigenschappen die onontbeerlijk zijn voor het functioneren van elke gezondheidswerker naar de afhankelijke patiënt/bewoner toe. In de opleiding tot arts of zorgverlener wordt echter onvoldoende tijd besteed aan communicatievaardigheden of het verdiepen van het inlevingsvermogen.

ENERGIEVERLIES TEN KOSTE VAN DE ZORG
Het beheren van de eigen energie, de eigen vitale levenskracht, creativiteit en flexibiliteit komt evenmin in geen enkele opleiding aan bod. We leren op de schoolbanken eenvoudigweg niet hoe we onze comfortzone kunnen behouden of eventueel vergroten. Vaak gaat energieverlies ten koste van de zorg voor de patiënt, de collega of de eigen prestaties.

JE WORDT VOOR DIT VOLDONGEN FEIT GEPLAATST

 • ofwel zie je mettertijd je personeel slechter presteren met motivatieverlies of langdurig ziekteverzuim als gevolg
 • ofwel zie je de noodzaak tot gepaste bijscholing of training met preventief effect waar helaas vaak geen budget voor is… denk je nu.

Het probleem

BETROKKEN EN EMPATHISCH TAKEN UITVOEREN
Waar je naar zoekt is een methode die je gezondheidswerkers in staat stelt betrokken en empathisch hun taken uit te voeren, met behoud van hun energie. Bij de eerste signalen van verlies aan vitale energie zou de methode preventieve ondersteuning moeten geven. E.A.S.T. Institute heeft zich de voorbije decennia totaal toegespitst op het ontwikkelen van zulke preventieve technieken. De E.A.S.T methode is in de aanpak van de gestelde problemen dan ook vernieuwend en uniek in zijn soort.

ZORG VERLENEN MET BEHOUD VAN ENERGIE
Artsen en zorgverleners die E.A.S.T. -technieken toepassen zijn meer betrokken bij de mensen in hun omgeving en zijn in staat om flexibel te blijven onder wisselende werkomstandigheden. Dit kan de zorg naar de patiënt / bewoner toe alleen verbeteren. 
Projecten voor UNICEF in jeugddelinquentie, meer dan 15 jaren projectweken Holistic Medicine aan de medische faculteit te Paramaribo, trainingen voor AZP (Spoedeisende hulp en andere afdelingen), en trainingen voor bedrijven bewijzen voldoende de efficiëntie van de methode.

de E.A.S.T.methode

Maar laten we realistisch zijn. Omgaan met je energie leer je niet uit een boek, noch in 1 bijscholing van 4 uren. Het aanleren van de algemene basis van de E.A.S.T.methode vraagt, gespreidt over 3-6 maanden, minimaal:

De bedoeling van deze langere blootstelling is de trainee er toe te brengen dagelijks 15-20 minuten vrij te maken voor het onderhouden van de aangeleerde technieken. In de beginfase is dit een must, voor sommigen vraagt dit een attitudeverandering.
We ondervonden dat dit voor de meesten lukt na 4-6 weken oefenen met de leerstof, de voordelen en het nut van de methode heeft men dan thuis en op de werkvloer kunnen ervaren. Na enkele maanden worden de technieken spontaan geintegreerd in de attitude en werkzaamheden van de trainee.

ONDERDELEN VAN HET BASISTRAJECT

 • algemeen referentiekader
 • verhogen van de eigen vitale energie
 • beheren van de eigen energie tijdens communicatie en conflicten
 • preventief herkennen van indicatoren voor spanning (dus voor een conflict)
 • creëren van activerende communicatie, vergroten van comfortzone
 • verhogen van empathisch vermogen en betrokkenheid

TWEE TRAJECTEN DIE DEZE ONDERDELEN BEVATTEN

 1. Zorgen voor je zelf om te kunnen zorgen voor een ander (link)
 2. Van bed naar baas en terug (link)
 3. Een derde traject dat zeer goed aansluit bij de zorgsector (geriatrie, palliatieve) is aangaande STERVENSBEGELEIDING. Deze module is voorlopig enkel beschikbaar in open aanbod. (link) 

BUDGET… EN DE VRIJE MOMENTEN VAN JE PERSONEEL
Hier stellen wij voor om samen om de tafel te zitten en na te gaan wat je mogelijkheden zijn. In samenspraak met je personeel vragen we hen vrije tijd in ruil te geven. Sommigen willen zelf betalen voor dit soort opleiding, maar vragen daar wel wat ruimte voor. E.A.S.T. Institute kan ook advies geven en ondersteuning verlenen om externe financiering rond te krijgen.

GUN JOU MENSEN DE RUIMTE
Pas als we om de tafel zitten kunnen hiervoor oplossingen komen. Want vergis je niet. 
De pijn van een behoorlijk aantal gezondheidswerkers is dat ze de noden aanvoelen, eveneens de inzichten hebben en toekomstperspectieven zien, maar zélf niet aan de tafel zitten waar de beslissingen worden genomen. Onze ervaring leert dat, wanneer jij jouw mensen die ruimte gunt, er wonderen gebeuren.

Onze attitude bepaalt ons leven
                        Daarom is EAST breed toepasbaar

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok Weigeren