Agenda

Bedankt voor je bezoek aan onze website en je interesse voor onze activiteiten.

Wegens de vele restricties tijdens de afgelopen Covid-19 periode hebben we onze activiteiten voorlopig ‘on hold’ gezet.

Zodra de wetgeving het ons toelaat om in  groep te organiseren (altijd op een veilige manier), zullen we niet nalaten om dit aan te kondigen via onze website en andere media.

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze toekomstige trajecten, gelieve via deze link ons te contacteren en we nemen snel contact met je op via mail.

Ondertussen hou het veilig, zorg goed voor jezelf en diegene die je lief zijn en tot weldra.

Het E.A.S.T. Team.

Image

E.A.STory

Image

E.A.S.T. Institute is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met het maatschappelijke doel ‘Herstel de verbondenheid’. Dat doen we met een open aanbod van trainingen en (in-company) trajecten gericht op energiemanagement binnen het individu, de communicatie en de samenwerking.

Binnen onze trainingen en trajecten gebruiken we de E.A.S.T.-methode, die resulteert in verhoging van de vitaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin van medewerkers. Daarmee garanderen we productiviteit, algemeen welzijn en duurzaamheid, ook tijdens transitieprocessen. Met de trajecten ondersteunen we organisaties en bedrijven hun doelen efficiënter te behalen en ontstaat er een bedrijfscultuur met zorg voor jezelf, elkaar, de samenleving en de planeet.

Hoe het begon

Jef Crab (Leuven, 1957) is de grondlegger van het E.A.S.T.-instituut en ontwikkelde de methode die wij gebruiken. Hij bestudeerde verschillende kennissystemen op het gebied van menselijk functioneren en verzorgt sinds 1985 cursussen gericht op persoonlijke vorming.  

De angst en leegte in de ogen van kinderen op weg naar school, begin jaren ’90, schokten Jef. De oorzaak daarvan lag volgens hem in de afgescheidenheid op persoonlijk, sociaal-maatschappelijk en milieuvlak. Als oplossing hiervoor ontwikkelde hij een methode voor het herstellen van de verbondenheid, het gevoel dat je bij elkaar hoort. Daarbij zocht hij voortdurend naar manieren om de toestand van optimaal en verbonden functioneren ervaarbaar, herhaalbaar en overdraagbaar te maken.  

Jef’s inspanningen leidden in 1994 tot de oprichting van Stichting Ecosystem 2000. Doel van deze stichting is het herstellen van verbondenheid binnen 3 cirkels of bestaansniveaus, om zo bij te dragen aan een mondiale ethisch-ecologische samenleving: 

Aardecirkel: economische activiteiten ontwikkelen die het ecosysteem ondersteunen 

Menscirkel: de verbondenheid herstellen op individueel vlak, tijdens communicatie en in samenwerking 

Hemelcirkel: culturele tolerantie en mondiaal humanisme 

In Suriname zijn er de afgelopen jaren verschillende modellen ontwikkeld op het gebied van de Aardecirkel. Op dit moment coördineren we een streekontwikkelingsproces voor de Saamaka in Boven-Suriname, op vraag van het Tribale Gezag. Dit proces richt zich op een natuur ondersteunende economie geïntegreerd in de culturele realiteit en met behoud van de sociale structuur van de Saamaka. 

Werken aan de Aardecirkel, zoals in het voorbeeld hierboven, is dus belangrijk, maar het werkt niet zonder de juiste attitude van de mens. Greenwashing (je duurzamer voordoen dan je bent) is een voorbeeld van onvoldoende aandacht voor de Menscirkel. 

Heel wat verandertrajecten lopen vast omdat initiatieven blokkeren op onderlinge communicatie en tunnelvisie. Dit komt door een tekort aan energie, en daarom richt E.A.S.T Institute zich ook op de Menscirkel. 

De transculturele aard en toepassing van de methode geeft invulling aan de Hemelcirkel. Deze krijgt meer en meer gestalte vanwege aan Stichting Ecosystem 2000 verbonden projecten en activiteiten wereldwijd. zoals in Anahata Healing Centre in Ravandur (India).   

Wat is E.A.S.T.

E.A.S.T. Institute is de uitwerking van de menscirkel.  E.A.S.T. staat voor Energetic Awareness, Sensitivity & Transformation.  Dit acroniem
geeft meteen de totale methode aan.  Sinds haar oprichting verzorgt het Institute cursussen en trainingen voor bedrijven, organisaties en persoonlijke ontwikkeling.  In 2012 werd een school opgestart voor kinderen van 4 tot 18 jaar, de ALIVE-school (Authentic Learning in a Vitalizing Environment) 
De afgelopen jaren komt er steeds meer (westerse) wetenschappelijke ondersteuning van de E.A.S.T.-methode vanuit de neurowetenschappen (biologie, psychologie, geneeskunde, fysiologie), paleontologie en psychologie. 

Wat maakt E.A.S.T.-methode uniek?

De technieken zijn toepasbaar op elk moment en geven onmiddellijk resultaat. Dit betekent dat je niet uit je activiteit hoeft te stappen om weer op te laden.  
De toename in energie doorheen de verschillende niveaus van interactie leiden automatisch naar een toename van verantwoordelijkheid op alle niveaus. Dit resulteert in sociaal, maatschappelijk en ecologisch verantwoord leven en ondernemen. Productiviteit, welbevinden, welzijn en duurzaamheid gaan dan hand in hand. 

Wat doet E.A.S.T.

De E.A.S.T.-methode is gericht op energieverhoging. Dit op individueel niveau, tijdens communicatie en tijdens samenwerking.  

De methode werkt stap voor stap aan de verhoging van energie in jezelf en je hele bedrijf of organisatie.  

We helpen individuen, organisaties en bedrijven hun doelen met grotere efficiëntie te behalen en ook tijdens transitieprocessen productiviteit, algemeen welzijn en duurzaamheid te garanderen, door de vitaliteit, betrokkenheid en verantwoordelijkheidszin en samenwerking te verhogen. 

Wees vandaag al het bedrijf van morgen. 

 

 

Onze klanten

Onze klanten zijn individuen, bedrijven en organisaties die de noodzaak zien van een transitie naar sociaal, ecologisch en maatschappelijk verantwoord leven en ondernemen.   

Zowel op individueel als op collectief niveau hebben we een verantwoordelijkheid naar de generaties die komen. Bedrijven en organisaties spelen een belangrijke rol in de transitie die we dienen te maken als we onze levensvoorwaarden, ons welbevinden en welzijn willen beschermen, ook voor de toekomstige generaties.  Bedrijven kunnen de gewenste transitie bij uitstek ondersteunen door de vorming van hun werknemers.   

De E.A.S.T.  insteek biedt direct de mogelijkheid om problemen die voortkomen uit stress, burn-out en gebrekkige samenwerking aan te pakken waardoor de productiviteit in het bedrijf verhoogt en er een cultuur van wederzijdse ondersteuning, activerende communicatie en duurzaamheid ontstaat. Dat is goed voor het bedrijf en goed voor de wereld.  Tenslotte krijgt elke verandering pas echt vorm als er iets verandert in het individu.  Niet voor niets luidt het adagio: “Verbeter de wereld....” 

Met meer dan 20 jaar ervaring zorgen we ervoor dat u altijd de beste begeleiding krijgt.